BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HGGB BEGINNING J GUNDAM

Giá bán: 590,000 VND

Giá K/M: 413,000 VND

HG BUILD STRIKE GALAXY COSMOS

Giá bán: 600,000 VND

Giá K/M: 420,000 VND

HGBF STRIKER GN-X

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 550,000 VND

HGGB GPB-X78-30 FOREVER GUNDAM

Giá bán: 600,000 VND

Giá K/M: 420,000 VND

HGBF CHERUDIM GUNDAM SAGA TYPE.GBF

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 406,000 VND

HG LIGHTNING BLACK WARRIOR

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

HG WINNING FUMINA

Giá bán: 680,000 VND

Giá K/M: 476,000 VND

HG REVERSIBLE GUNDAM

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

HGBF - GM/GM

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

HG STAR BURNING GUNDAM

Giá bán: 520,000 VND

Giá K/M: 364,000 VND

HGBF CHINAGUY

Giá bán: 590,000 VND

Giá K/M: 413,000 VND

HG AMAZING STRIKE FREEDOM

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 455,000 VND

HGBF LUNAGAZER GUNDAM

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 406,000 VND

HGBF SUPER FUMINA TITAN MAID VER

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 665,000 VND

HG GYANCELOT

Giá bán: 520,000 VND

Giá K/M: 364,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,331

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441