BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HGBF GUNDAM X MAOH

Giá bán : 450,000 VND

HGBF GUNDAM X JUMAOH

Giá bán : 950,000 VND

HGGB GPB-X78-30 FOREVER GUNDAM

Giá bán : 600,000 VND

HG LIGHTNING BLACK WARRIOR

Giá bán : 550,000 VND

HG WINNING FUMINA

Giá bán : 750,000 VND

HG REVERSIBLE GUNDAM

Giá bán : 550,000 VND

HG PAPAGGUY

Giá bán : 500,000 VND

HGBF - GM/GM

Giá bán : 550,000 VND

HG STAR BURNING GUNDAM

Giá bán : 520,000 VND

HGBF NINPULSE GUNDAM

Giá bán : 600,000 VND

HGBF CHINAGUY

Giá bán : 590,000 VND

HG EZ SR FOXHOUND

Giá bán : 700,000 VND

HG GUNDAM BEGINNING 30F

Giá bán : 650,000 VND

HG GUNDAM SCHWARZ RITTER

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,470,600

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,613