BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

BEGINNING 30 GUNDAM

Giá bán : 680,000 VND

HGGB BEGINNING J GUNDAM

Giá bán : 590,000 VND

HG ZAKU F2000

Giá bán : 650,000 VND

HG A-Z GUNDAM

Giá bán : 650,000 VND

HG BUILD STRIKE GALAXY COSMOS

Giá bán : 600,000 VND

HGBF STRIKER GN-X

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 550,000 VND

HGBF GUNDAM X JUMAOH

Giá bán : 950,000 VND

HGGB GPB-X78-30 FOREVER GUNDAM

Giá bán : 600,000 VND

HG LIGHTNING BLACK WARRIOR

Giá bán : 550,000 VND

HG WINNING FUMINA

Giá bán : 680,000 VND

HG REVERSIBLE GUNDAM

Giá bán : 550,000 VND

HG PAPAGGUY

Giá bán : 500,000 VND

HGBF - GM/GM

Giá bán : 550,000 VND

HG STAR BURNING GUNDAM

Giá bán : 520,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,635,815

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,133