BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HGBD IMPULSE GUNDAM LANCIER

Giá bán: 590,000 VND

Giá K/M: 413,000 VND

HGBD IMPULSE GUNDAM ARC

Giá bán: 590,000 VND

Giá K/M: 413,000 VND

HGBD JEGAN BLAST MASTER

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

HG GALBALDY REBAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 455,000 VND

HGBD GUNDAM 00 DIVER ACE

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 406,000 VND

HGBD SERAVEE GUNDAM SCHEHERAZADE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 455,000 VND

HGBD GMIII BEAM MASTER

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

HGBD OGRE GN X GUNDAM

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 455,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,455

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441