BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG DIVER NAMI

Giá bán : 650,000 VND

HGBD IMPULSE GUNDAM LANCIER

Giá bán : 590,000 VND

HGBD IMPULSE GUNDAM ARC

Giá bán : 590,000 VND

HGBD JEGAN BLAST MASTER

Giá bán : 550,000 VND

HG GUNDAM OO SKY

Giá bán : 450,000 VND

HG GUNDAM ASTRAY NO-NAME

Giá bán : 580,000 VND

HG GALBALDY REBAKE

Giá bán : 650,000 VND

HGBD GEARA GHIRAGRA

Giá bán : 580,000 VND

HGBD GEADA GIRARGA

Giá bán : 580,000 VND

HGBD GUNDAM 00 DIVER ACE

Giá bán : 580,000 VND

HGBD SERAVEE GUNDAM SCHEHERAZADE

Giá bán : 650,000 VND

HGBD GMIII BEAM MASTER

Giá bán : 550,000 VND

HGBD OGRE GN X GUNDAM

Giá bán : 650,000 VND

HGBD 00 DIVER

Giá bán : 490,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,681,221

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,138