BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

GUNDAM TOOL SET

Giá bán: 280,000 VND

Giá K/M: 260,000 VND

GUNDAM MARKER GM303 BROWN

Giá bán : 190,000 VND

GUNDAM MARKER SILVER

Giá bán : 130,000 VND

GUNDAM MARKER GOLD

Giá bán : 130,000 VND

GUNDAM MARKER RED

Giá bán : 80,000 VND

BASE GUNDAM BANDAI

Giá bán : 280,000 VND

BASE GUNDAM 1/100

Giá bán : 220,000 VND

DAO GỌT NHỰA THỪA

Giá bán : 90,000 VND

BÚT KẺ LẰN CHÌM 0.2 MM

Giá bán : 60,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,104

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441