BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ASRA NINJA AOI MEGAMI DEVICE

Giá bán : 1,750,000 VND

BT SUPER ROBOT DYGENGUAR

Giá bán : 500,000 VND

FRAME ARMS SA - 16

Giá bán : 950,000 VND

HG GIPSY AVENGER DX SET

Giá bán : 1,450,000 VND

MEGAMI DEVICE MAGICAL GIRL

Giá bán : 1,700,000 VND

FRAME ARMS GIRL HRESVELGR INVERT

Giá bán : 1,950,000 VND

AURA EFFECT (BLUE)

Giá bán : 500,000 VND

PRETTY ARMOR VER 3 RED COLOR

Giá bán : 990,000 VND

PRETTY ARMOR VER 3 BLUE

Giá bán : 990,000 VND

HG GIPSY AVENGER DX SET METALIC VER

Giá bán : 1,550,000 VND

RISE 6 DRAGON BALL PICCOLO

Giá bán : 950,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,693,362

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,824