BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

V.F.G MACROSS DELTA VF31A KAIROS ...

Giá bán : 1,850,000 VND

KOTOBUKIYA MEGAMI DEVICE SOL RAPTOR

Giá bán : 1,850,000 VND

MODEL KIT POKEMON RED GENESECT

Giá bán : 550,000 VND

APOSIMZ - 1/12 SEIKI NINGYOU ETHEROW

Giá bán : 2,400,000 VND

FIGURE RISE 6 FRIEZA HOVER POD

Giá bán : 1,100,000 VND

FIGURE RISE 6 SUPER VEGITO

Giá bán : 950,000 VND

BT SUPER ROBOT DYGENGUAR

Giá bán : 500,000 VND

FRAME ARMS SA - 16

Giá bán : 950,000 VND

HG GIPSY AVENGER DX SET

Giá bán : 1,450,000 VND

MEGAMI DEVICE MAGICAL GIRL

Giá bán : 1,700,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,166

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441