BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHM SHIN GODZILLA 2016

Giá bán : 3,600,000 VND

FIGMA NANOHA TAKAMACHI LIKE NEW

Giá bán : 650,000 VND

D ARTS VENUSAUR FAKE

Giá bán : 650,000 VND

ULTRA ACT ULTRA SEVEN

Giá bán : 1,450,000 VND

ULTRA ACT ACE-KILLER LIKE NEW

Giá bán : 1,450,000 VND

ULTRA ACT ULTRAMAN GINGA FAKE

Giá bán : 650,000 VND

ULTRA ACT ULTRAMAN TIGA FAKE

Giá bán : 700,000 VND

SHM GODZILLA 1995 BIRTH VER

Giá bán : 1,850,000 VND

D ARTS LUCARIO NO BOX

Giá bán : 1,100,000 VND

ULTRA ACT ULTRAMAN ZERO FAKE

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 650,000 VND

ULTRAMAN JINNIS BLUE FAKE

Giá bán : 700,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,274

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614