BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

D-ARTS MEGAMAN X FAKE

Giá bán : 650,000 VND

DIGIVOLVING SPIRIT 04 ANGEWOMON

Giá bán : 1,850,000 VND

S.H.M GODZILLA 2002

Giá bán : 2,500,000 VND

POKEMON TERRARIUM COLLECTION VOL 2

Giá bán : 1,700,000 VND

SOUL OF CHOGOKIN GOLION-VOLTRON 2ND

Giá bán : 12,000,000 VND

SHM KING KONG 2ND

Giá bán : 3,700,000 VND

D ART ROCKMAN 2ND

Giá bán : 2,500,000 VND

S.H.MONSTERARTS GODZILLA FEAT EVA-01

Giá bán : 2,500,000 VND

SHM SHIN GODZILLA 2016

Giá bán : 3,600,000 VND

S.H.M SHIN GODZILLA 2016 VER 2ND

Giá bán : 2,900,000 VND

D ARTS VENUSAUR FAKE

Giá bán : 650,000 VND

ULTRA ACT ULTRA SEVEN

Giá bán : 1,450,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,492,920

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,447